Клиенти Супермаркет „БАЛЧИК“

Както е казал народа: „Рънътъ прай бурътъ“