Клиенти EleMax

Европейски лидер в производството на електрически клеми.