Клиенти Висше Училище Международен Колеж

ВУМК е самостоятелно частно висше училище с предмет на дейност подготовка на кадри с висше образование

виж повече: http://vumk.eu/bg