Клиенти Кафе La Piazza

Външна реклама - светещи табели
Дизайн: Millenium 2000