Започна подготовката на печатното издание Polygraphy Info

Започна подготовката на печатното издание Polygraphy Info

Започна подготовката на печатното издание Polygraphy Info

За каталога:
Единственият специализиран каталог на българските компании от печатната индустрия и външната реклама.
Каталогът съдържа 1100 фирми производители и търговци на оборудване и консумативи.
Правим изданието ефектно и луксозно – такова, каквото браншът заслужава.

Тираж: 500
Периодичност: веднъж годишно
Разпространение: персонално

  • 350 от тиража се разпространява персонално до печатници, рекламни агенции, издателства, маркетинг и рекламни отдели на големи компании
  • 100 от тиража се продава в нашия онлайн магазин – http://shop.printguide.info
  • 50 от тиража се разпространява на специализирани рекламни събития и изложения

Това е издание, което да покаже вашите възможности  пред потенциалните ви клиенти!
Каталогът Polygraphy Info 2012 не достига до всеки.

Тиражът е ограничен само до собственици, мениджъри или хора, които вземат решения, определят рекламни бюджети и са клиенти на печатната индустрия.
Направихме изданието справочно, но това не е телефонен справочник, нито Жълти страници.

Вижте специализирания сайт на печатното издание.

Вижте извадка на фирмите по браншове, до които достига изданието.

Възможностите за реклама в изданието тук.

За заявки:
Десислава Тодорова – 0878 100 149/ dessy.todorova@polygraphy.info 
Пламен Давидов – 0878 100 148 / plam.davidov@polygraphy.info