Първа работна среща на експертите по електронно управление от браншовите ИКТ организации

Първа работна среща на експертите по електронно управление от браншовите ИКТ организации

Първа работна среща на експертите по електронно управление от браншовите ИКТ организации

Днес се проведе първата работна среща на експертите от всяка от партньорските ИКТ асоциации на БУА: БАСКОМ, ИКТ Клъстер, БАИТ и Астел.

Дневният ред на срещата включваше:
- Oформяне на списък на представителите на всяко едно от сдруженията.
От страна на Българска уеб асоциация, бе номиниран и упълномощен да я представлява юридическият й секретар адвокат Николай Кискинов.
- Обсъждане на проект за Дневен ред на заседанието
- Обсъждане на Правилник за работа на работната група

Сформирането на работна група от експерти по електронно управление представители на БУА, БАСКОМ, ИКТ Клъстер, БАИТ и Астел, е инициатива предложена и съгласувана на проведената среща на председателите на сдруженията на 24 януари 2012г. в х-л Метрополитън.
Основната цел на новоучредената работна група е да излиза със становища и обединени позиции по темата е-управление, както и да излъчи двама души, които официално да представляват бранша пред Съвета за електронно управление у нас.