Комисия за защита на потребителите прие насоките за „Общи условия за електронни магазини” у нас

Комисия за защита на потребителите прие насоките за „Общи условия за електронни магазини” у нас

Комисия за защита на потребителите прие насоките за „Общи условия за електронни магазини” у нас

Вторият вид насоки за Общи условия за уеб сайтовете у нас, бяха приети от Комисия за защита на потребителите (КЗП) и подкрепени от Българска уеб асоциация (БУА).

Насоките са продължение на съвместната инициатива на БУА и КЗП в посока изготвяне на примерни текстове на Общи условия за уеб сайтовете, които уеб браншът създава. Основна цел на инициативата е подобряване на практиките при осъществяване на търговска дейност в интернет и подпомагане дейността на електронните магазини и техните потребители.

Насоките могат да бъдат изтеглени и използвани от всички електронии магазини у нас от уеб сайтовете на КЗП (www.kzp.bg) и БУА (www.bwa.bg).

Припомняме, че в рамките на сътрудничеството и съвместната дейност между БУА и КЗП, се предвижда организиране на съвместни мероприятия, изготвяне и разпространение на информационни издания по проблеми, свързани с интернет търговията, както и сътрудничество за решаване на въпроси, свързани със създаване на условия за подобряване на търговските практики при осъществяване на търговска и рекламна дейност в Интернет, включително защитата на потребителите в дигиталната среда.

Партньорството между КЗП и БУА продължава със следващите насоки за „Общи условия за корпоративни уеб сайтове”, които предстои да бъдат обсъдени и одобрени от двете организации.