Печатна реклама

Добрата визия е първото, което виждате, а първото впечатление е ключово.

Дизайн изработен от професионален художник-дизайнер. Креативността е наша силна страна – нека да бъде и ваша.

Качество на печата. Изпълнение на поетите срокове.

Към печатната реклама спадат всички рекламни материали одпечатани на хартия. Това могат да бъдат вашите брошури или листовки, менюто за ресторанта Ви, фирмените Ви папки, новогодишните календари, които ще раздадете на клиентите си или презентационното DVD с последните артикули, които предлагате.

При проектирането на визията в печатната реклама, практически няма ограничения. Тук дизайнерското студио, което сте наели има пълна свобода да се разгърнат и да сътворят дизайн, който в най-пълна степен би отговарял на Вашите нужди, а и да провокира потребителя да обърне внимание на продуктите и услугите, които предлагате.

Добре проектирането визуално послание би оставило траен спомен у потенциалния Ви клиент и би го приближило към Вас.

Практически има неограничено разнообразие на различни печатни материали, които може да ползвате. Може да промотирате бизнеса си с различни комбинации от листовки, брошури и каталози. Те могат да бъдат одпечатани в различни размери и тиражи в зависимост от предстоящи празници или целта на рекламнта кампания.